“Men moet nooit met de wind meewaaien maar zelf wind zijn.”
Hans Wiesman


Sprekende kleuren

De wederopbouwperiode van de 20e eeuw was de bakermat van veel met kunst verfraaide gebouwen.
Hans Wiesman (1918-1988) heeft als beeldend kunstenaar in deze jaren onder andere in samenwerking met de architect Nico Andriessen verschillende gebouwen verrijkt met tweezijdige betonreliëfs en muurschilderingen. In het begin van de 21e eeuw dreigt helaas een teloorgang van deze kunst ten gevolge van afbraak en/of renovatie van gebouwen.
Vele acties tot het behoud van de kunstwerken van Hans Wiesman hebben ertoe geleid om zijn monumentale en vrije werk te inventariseren en te documenteren.

Hans Wiesman beschikte naast een groot scheppend vermogen ook over een ongewone bekwaamheid, kennis en zorg voor de techniek van het handwerk van de kunstenaar. Tevens paste hij een groot aantal schilderkunstige en grafische technieken toe.
Zijn onderwerpkeuze was zeer divers, waarbij mens en dier en in het bijzonder vliegende vogels als thema’s steeds terugkeerden. In zijn werk zocht Hans Wiesman voortdurend naar zuiverheid en hanteerde hij een bijzonder kleurpalet.
Het Instituut Collectie Nederland (ICN, tegenwoordig De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) oordeelde onder andere: “Wiesman werkte veel in de betonreliëf-techniek en was hierin absoluut virtuoos”.

Gedurende de periode januari-maart/juni 2016 vindt de overzichtstentoonstelling “Sprekende Kleuren” plaats in:

Logo Zandvoorts MuseumHet Zandvoorts Museum `
januari-maart
http://www.zandvoortsmuseum.nl/

Logo ABCHet ABC Architectuurcentrum januari-eind maart
http://www.architectuurhaarlem.nl/

Logo Museum HaarlemHet Museum Haarlem januari-medio juni
http://www.museumhaarlem.nl/

Zie voor verdere gegevens de websites van de bovenvermelde organisaties.

 

De overzichtstentoonstelling “Sprekende Kleuren” is mede mogelijk gemaakt door: VSBfonds, cultuurstimuleringsfonds, BNGcultuurfonds en Prins Bernhardcultuurfonds.